блок рекламы
468x60

Договори

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

26 Мар 2010, 20:14

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

м. Чернівці “01” вересня 2008р.


ТОВ «Універсальна правничо-фінансова компанія «Феміда»», (зареєстровано Виконавчим комітетом Чернівецької міської Ради 26.07.2007р., свідоцтво №10381230000004619 про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35295589) в особі генерального директора Кирилюка Романа Андрійовича, який діє на підставі Статуту товариства, що далі називатиметься «Роботодавець», з однієї сторони, та
Руснак Юлія Миколаївна (паспорт серія КР N 829089 виданий 23.02.2004р. 1-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій обл.), далі по тексту – «Працівник», з іншої сторони, надалі разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
Працівник приймається на посаду заступника Генерального директора, керівника відділу розвитку на строк з “01” вересня 2008 року до “01” березня 2009 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Згідно з цим Договором Працівник зобов’язаний самостійно виконувати доручену йому роботу у відповідності з умовами цього Договору, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а Роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання Працівником своїх трудових обов’язків.

 

Завантажити документ
 

читать дальше...

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

26 Мар 2010, 19:59

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАТВЕРДЖЕНО
«ФОРМУЛА» Директор
____________ М. В. Герасим
«__» _______20___р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Мета укладення колективного договору
Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.
Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших актів законодавства, генеральної, галузевої і регіональної угод.
Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
2. Сторони договору та їх повноваження ...

 

Завантажити документ
 

читать дальше...

ДОГОВІР про повну матеріальну відповідальність

26 Мар 2010, 19:56

ДОГОВІР
про повну матеріальну відповідальність

м. Чернівці 05 листопада 2009 року

Суб»єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець Раулюк Олег Володимирович, ідентифікаційний номер 3209408292, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, № 20380000000021402, (надалі іменується – підприємець), з одного боку, та

громадянин Стасюк Віталій Іванович, паспорт КР 773514, виданий 1-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій області, 10.01.2003 року, ідентифікаційний номер 3109453454, що мешкає в м. Чернівці, вул. І.Стасюка, 11, корп.а, кв. 43, (надалі іменується "матеріально відповідальна особа "), з другого боку,

уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі іменується "Договір") про таке:

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, та на підставі п. 1 ст. 134 та ст. 1351 Кодексу законів про працю України Матеріально-відповідальна особа приймає на себе повну матеріальну відповідальність за всі в установленому порядку передані йому під звіт ....

 

Завантажити документ

читать дальше...

АКТ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ

01 Мар 2010, 16:11

АКТ
ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ОДНОРІДНИХ ВИМОГ

м. Чернівці «___»__________2010 р.

Приватне підприємство «КОМП», в особі генерального директора Соколик Вадим Сільвестрович, що діє на підставі Статуту, іменоване далі "Сторона 1", з одного боку, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОНЦЕ» , в особі директора Киндрика Івана Івановича, іменований далі "Сторона 2", з другого боку, склали цей Акт про наступне:
сторони домовились о припиненні взаємних зобов’язань по нижче перерахованим зустрічним однорідним вимогам:

Завантажити документ
 

читать дальше...

Договір про повну матеріальну відповідальність

30 Янв 2010, 18:45

ДОГОВІР
про повну матеріальну відповідальність

м. Київ 05 листопада 2009 року

Суб»єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець Рибенко Олег Миколайович, ідентифікаційний номер 3000000071, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, № 20880000000022302, (надалі іменується – підприємець), з одного боку, та

громадянин Тимчуков Валерій Іванович, паспорт КР 772414, виданий 1-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій області, 10.01.2003 року, ідентифікаційний номер 2229713454, що мешкає в м. Київ, вул. І.Стасюка, 7, кв. 4, (надалі іменується "матеріально відповідальна особа "), з другого боку,

уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі іменується "Договір") про таке:

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, та на підставі п. 1 ст. 134 та ст. 1351 Кодексу законів про працю України ....

 

Завантажити документ

читать дальше...

Договір купівлі-продажу корпоративних прав

07 Дек 2009, 18:13

ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що відчужувані корпоративні права належить йому на праві власності, оплачені у вказаній в цьому договорі сумі, не заставлені, ніяких обтяжень чи обмежень щодо них не існує.

 

Завантажити

читать дальше...

Договір підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку

25 Окт 2009, 17:44

Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконувати відповідно до умов Договору виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку загальною площею 150 м² із збіркою згідно з затвердженими проектами, кошторисами, а також робочими кресленнями на цей об`єкт.

Завантажити

читать дальше...

Договір про надання консультативних послуг

25 Окт 2009, 17:38

Згідно з цим Договором Виконавець зобов’язаний за рахунок Замовника та за завданням останнього надати згідно з умовами цього Договору комплекс консультаційно-організаційних послуг зазначених в статті 2 цього Договору з питань розробки можливих варіантів покращення і удосконалення роботи Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти вказані консультаційно-організаційні послуги та розрахуватися за них згідно цього Договору.

Завантажити

читать дальше...

Договір на надання послуг з імпрегнації

25 Окт 2009, 17:35

Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги по імпрегнації стовпів для агрокультур, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов'язується оплачувати такі послуги.

Завантажити

читать дальше...

ДОГОВІР про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку

25 Окт 2009, 17:32

1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором.

Завантажити

читать дальше...
1 · 2 · ·
 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.