блок рекламы
468x60

Методичні матеріали

Індекс інфляції у червні 2014р. – 101,0 відс. Інфляційна аналітика

08 Июл 2014, 12:30

Державним комітетом статистики опубліковано індекси цін (індекси інфляції) за червень 2014 року.  Індекс споживчих цін (ІСЦ/індекс інфляції) у червні 2014 року становив 101,0%,з початку року – 111,6%.

 

 

   На споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 8,1%) подорожчало м’ясо птиці. На 4,1–1,6% зросли ціни на рис, соняшникову олію, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, безалкогольні напої, яловичину, свинину, цукор. Водночас на 9,3% та 5,7% подешевшали овочі та яйця. На 1,0–0,2% знизилися ціни на молоко, масло, сало, сири, сметану.

   Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,0%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,7%, тютюнові вироби – на 1,5%.

   Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,7% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 11,3%.

   Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2,5% насампередзумовлено зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 3,5% та послуги лікарень на 2,7%.

   Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,9% пов’язано в основному зі зростанням вартості перевезень залізничним і автодорожнімтранспортом на 5,0% та 4,6% відповідно.

 

Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2015рр. [посилання/link]

 

   За даними victorija.ua

читать дальше...

Індекс інфляції в травні 2014 року

08 Июн 2014, 10:22

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2014 року становив 103,8%,з початку року – 110,5%.  Вагомим чинником, що вплинув на загальний показник інфляції у травні, було суттєве підвищення цін на природний газ (на 62,8%).

 

   Це призвело до зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 12,8%.

 

   Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,6%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти, зокрема ягоди – на 18,8%, яблука – на 14,2%, цитрусові – на 13,2%. На 7,3–5,9% зросли ціни на цукор, рибу та продукти з риби, рис, продукти переробки зернових; на 4,5–3,0% – хліб, овочі, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, соняшникову олію. Водночас на 6,7% подешевшали яйця, на 2,1% – молоко.

 

  Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,8%, тютюнові вироби – на 1,1%.

 

  Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 2,8%, у т. ч. холодильники – на 3,9%, покриття для підлоги – на 3,7%, плити – на 2,7%.

  У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 3,1%, що насамперед зумовлено зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 4,8%.

   Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,6% пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 4,5% та перевезень автодорожнім транспортом на 4,2%. У той же час на 0,7% знизилася плата за перевезення пасажирським залізничним транспортом.

 


 

читать дальше...

Індекс інфляції в серпні 2013 року

06 Сен 2013, 18:39

Індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у серпні 2013 року становили  99,3% і  101,2%, з початку року 99,4% і  101,9% відповідно.

 

На споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,5%. Найбільше (на 15,4% та 11,5%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,1–0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, цукор, рибу та продукти з риби, яловичину, макаронні вироби, соняшникову олію. Водночас відчутно (на 13,5%) зросли ціни на яйця. На 1,1–0,4% подорожчали рис, кисломолочна продукція, сири, масло, свинина, молоко.

Подорожчання алкогольних напоїв, тютюнових виробів на 1,0% в першу чергу зумовлено підвищенням цін на тютюнові вироби на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%, що в основному пов’язано з підвищенням цін на скраплений газ (на 2,2%).

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,2% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 0,3%.

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 0,3%, перш за все через зростання вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 3,3%.
 


 

Індекс інфляції у серпні 2013 року

читать дальше...

Книга "Трансфертное ценообразование: украинский вариант". Часть Раздела 2 "История. Как это все было в Европе и США"

21 Авг 2013, 20:17

  Книга Трансфертное ценообразованиеНесомненно, США являются государством-первопроходцем в трансфертном ценообразовании. В первую очередь это следствие быстрых темпов роста американской экономики после Второй мировой войны, т.е. в период, известный как послевоенный экономический бум, эпоха Кейнса или золотой век капитализма.

 


   Процесс расцвета экономики США, сопровождаемый увеличением количества и доходности транснациональных компаний, требовал пропорциональности роста корпоративных отчислений в федеральный бюджет. Специальное законодательство, детально регулирующее вопросы трансфертного ценообразования, принималось в США постепенно, начиная с середины 1960-х.
Однако, что показательно, - несмотря на введение законодательных ограничений в трансфертное ценообразование, с течением времени доля корпоративных налогов в поступлениях федерального бюджета США заметно сокращалась. Если в 1952г. доля налога на прибыль корпораций в общих поступлениях в федеральный бюджет составила 32,1%, то аналогичный показатель в 2012г. - 8,9%. Для сравнения: в 1952г. налоги физических лиц составили 42,2% от общих поступлений федерального бюджета США. Налог с фонда оплаты труда — 9,7%. Текущие показатели этих же налоговых поступлений (по данным Конгресса США) — 41,5% и 40,0% соответственно. Отдельно отметим, что ставка налога на прибыль в США является одной из самых высоких в мире и составляет 35%.
   Очевидно, что законодательное регулирование ТЦО не стало особой помехой для американских транснациональных корпораций в оптимизации налогообложения.
   Такое состояние вещей повлекло запоздалую обеспокоенность властей США. Учитывая то, что кризисные явления 2008-2013гг. повлияли и на беспрецедентный рост бюджетного дефицита федерального бюджета (в 2012г. дефицит составил рекордные, по данным МВФ, 8,5% ВВП, а государственный долг США — $16,7 трлн., т.е. 106,5% ВВП), власти серьезно заинтересовались прибылями своих транснациональных компаний. Особое внимание привлекли остатки денежной массы на оффшорных счетах ТНК в сумме более чем $1 трлн. Эти средства недоступны для выплаты дивидендов, выкупа акций или любой другой формы инвестирования в экономику США.
   Тем не менее, на что могут рассчитывать власти США, усиливая контроль в сфере трансфертного ценообразования? Трансфертное законодательство США существенно отличается от законодательства других заинтересованных стран.
   Одной из основных норм Налогового кодекса США (Internal Revenue Code, - IRC), регулирующих трансфертное ценообразование, является §482 части ІІІ подраздела «Е» раздела 1 подглавы «А» главы 26 кодифицированного законодательства США – «Перераспределение доходов и вычетов между плательщиками налогов». В соответствии с этой статьей: «В случае если две или более организации, или группа предприятий, или субъекты хозяйствования (независимо от их взаимосвязанности, факта создания или регистрации в США), находятся в собственности, или же под прямым или косвенным контролем (влиянием), Секретарь может разделить, распределить (перераспределить) валовой доход, вычеты, кредиты или льготы между такими организациями, группой предприятий или субъектами хозяйствования, - в том случае, если он решит, что такое разделение, распределение (перераспределение) пресечет уклонение от уплаты налогов, либо будет способствовать более четкому отображению дохода такой организации, группы предприятий или субъектов хозяйствования. В случае любой передачи нематериальных активов или предоставления разрешения на пользование нематериальными активами (в контексте §936 (h)(3)(B)), доход касательно такой передачи или разрешения должен сопоставляться с доходом, получаемым непосредственно от владения такими нематериальными активами».
   Как следует из содержания вышеприведенного параграфа, в США на федеральном законодательном уровне закреплен принцип гибкого подхода к выбору поведения в ТЦО. Такую позицию можно объяснить тем, что трансфертному ценообразованию присуща неопределенность в отношении выбора наиболее точного метода расчета цены. Что, в свою очередь, связано с большим количеством факторов, способных влиять на формирование трансфертной цены.
   Есть и другие параграфы Налогового кодекса США, которыми в меньшей степени, но более адресно регулируется вопрос трансфертного ценообразования в специфических случаях : §332 «Ликвидация дочерних подразделений», §361 «Непризнание прибыли или убытка для корпорации, подход к распределению», §6038 «Предоставление отчетности касательно иностранных корпораций и партнерств» и т.д.
Федеральной налоговой службой Министерства финансов США разработаны также регуляторные подзаконные нормативные акты, которыми детализирован и разъяснён порядок применения трансфертного ценообразования. Наиболее важными являются регуляторные акты, изданные для надлежащего правоприменения §482 Налогового кодекса США: Правила 26 CFR 1.482 (изданные 11 июля 2006г.) . Немногим позднее, - 1 августа 2006г. Федеральной налоговой службой Министерства финансов США издан также Сборник правил «Определения дохода и вычетов от операций с нематериальными активами» .
 

К методам ТЦО, наиболее часто используемым в США, относят:
1) метод сравнимой рентабельности (CPM – comparable profits method). Индикаторы метода – операционная рентабельность, операционная прибыль к затратам (berry ratio), маржа на затраты, прочее;
2) метод сравнимых сделок;
3) метод распределения остаточной прибыли (residual profit split).

   В то же время, наилучшим методом определения трансфертной цены считается тот метод, который обеспечивает достижение определения цены в соответствии с правилом "вытянутой руки". Налогоплательщик, также как и налоговая служба, вправе использовать тот метод, который лучше подходит для конкретной ситуации.
   С другой стороны, как указал судья Верховного Суда США Дж. Сандерленд, - «Право налогоплательщика избегать уплаты налогов с использованием всех разрешенных законом способов никем не может быть оспорено. Каждый имеет право вести свои финансовые дела таким образом, чтобы свести соответствующие платежи к минимуму…». Поэтому не удивителен тот факт, что те компании в США, которые попадают под регулирование и контроль в сфере ТЦО, оплачивают услуги адвокатов, налоговых консультантов, целью которых является поиск законных способов ухода от налогообложения.
   Доклады Подкомитета по расследованиям сената США свидетельствуют об основном и наиболее популярном способе, который используется гигантами ІТ-бизнеса, - Microsoft, Hewlett-Packard, а также Apple для снижения налоговой нагрузки. Он заключается в выведении средств на счета зарубежных оффшорных подконтрольных компаний, в то же время, как дивиденды акционерам в США (на примере Apple) выплачиваются за счет эмиссии облигаций. Таким образом, американские ІТ-гиганты получают бессрочную отсрочку уплаты налога на прибыль от «активного бизнеса» контролируемых оффшорных структур до того времени, пока эта прибыль не возвращена в США.
   Кроме того, следует отдельно отметить, что расходы указанных ІТ- гигантов относились в большей части на те структуры, которые зарегистрированы в США, т.е. не распределялись пропорционально между материнской и оффшорными, подконтрольными компаниями. В первую очередь это расходы по операциям с нематериальными активами (интеллектуальной собственностью, связанной с изобретениями, новыми продуктами, разработками и т.д.), в которых определить справедливую трансфертную цену, используя существующие правила и методики, практически невозможно.
   Образцом уклонения от налогообложения можно считать ирландскую компанию Apple Sales International (ASI), которая в 2009-2012 гг. заплатила Apple по договору о разделе затрат материнской компании примерно $5 млрд., в то же время как торговля продукцией Apple обеспечила для ASI $74 млрд.
   Власти США приняли превентивные меры: в декабре 2008г. Минфин опубликовал временные правила, которыми определяется соответствие между вкладом/затратами сторон и получаемой ими выгодой; с декабря 2011г. правила стали постоянными. Однако было разрешено сохранить условия для соглашений, заключенных до 2008г., чем компании пользуются по данное время.
   Как отметил в своем докладе о корпорации Apple председатель сенатского комитета Кар Левин: "Корпорация Apple не удовлетворилась простым переводом своих доходов в оффшорные зоны. Она пошла на нечто большее. Она создает оффшорные компании с капиталом в десятки миллиардов долларов, не регистрируясь при этом в качестве налогового резидента ни в одном из мест". В свою очередь, в официальном ответе корпорация Apple мягко апеллировала Левину, что не возражает против принятия изменений в системе корпоративных налогов в США, которые радикально упростили бы ее.
 

 

Соавтор книги "Трансфертное ценообразование: украинский вариант"Роман Задорожний генеральный директор финансово-правовой аутсорсинговой компании. Партнер Международного аналитического альянса

Приобрести книгу можно здесь: "Трансфертное ценообразование: украинский вариант"

читать дальше...

Трансфертное ценообразование. ОЭСР, руководство, основные понятия

19 Авг 2013, 20:42

Трансфертное ценообразование, Украина. Книга практиковРазработка правовых норм, связанных с трансфертным ценообразованием (налоговый аспект) началась – на уровне национальных законодательств в 1960-х годах. Первый документ, регламентирующий ТЦО на международном уровне – Модельная конвенция ОЭСР о налоге на доходы и капитал, 1963 года.

 

   В 1979г. появился специальный документ, посвященный проблемам ТЦО: Отчет ОЭСР «Трансфертное ценообразование и многонациональные предприятия».
   В 1995 году принято Руководство о трансфертном ценообразовании для многонациональных предприятий и налоговых администраций (далее: Руководство ОЭСР 1995г.). Данное Руководство представляет собой основной рекомендательно-методический документ в области налогового регулирования трансфертного ценообразования, положения которого учитываются в законодательстве различных стран мира (включая страны, не являющиеся участниками ОЭСР).
 

Согласно информации из свободной энциклопедии «Википедия», справочно:
Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
Создана в 1948 под названием Организация европейского экономического сотрудничества (англ. Organisation for European Economic Co-operation, OEEC) для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.
Штаб-квартира ОЭСР. Шато де ла Мюетт, Париж. Страны-участницы: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия , Норвегия, Польша, Португалия, Словакия , Словения , США, Турция, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.

 

   Появление вышеуказанных документов связано, в первую очередь, с резким ростом числа транснациональных корпораций (ТНК) –начиная приблизительно с 1950г. При работе ТНК, состоящих из нескольких аффилированных лиц, находящихся в разных странах (а, следовательно, в разных налоговых юрисдикциях) появляется возможность получения дополнительной прибыли ТНК за счет установление внутригрупповых специальных (трансфертных) цен. Таким образом, осуществляется «перевод» налоговой базы на аффилированное лицо, находящееся в стране с более благоприятным налогообложением.
  Т.о., в первую очередь Руководство ОЭСР 1995г. рассматривает транснациональные корпорации (ТНК). Анализу подлежат коммерческое и финансовое взаимодействия между «ассоциированными организациями» (данный термин в национальных законодательствах может называться иначе: связанные лица, взаимосвязанные лица; взаимозависимые лица и т.п.).
    В статье 9 Модельной Конвенции ОЭСР определяется термин «ассоциированные предприятия» -как « прямое или косвенное участие одного предприятия в управлении, контроле или капитале другого, или третьего лица в управлении, контроле и капитале обоих предприятий». Как правило, национальные законодательства применяют аналогичный термин в значении, довольно близком к данному термину. Но могут быть и существенные отличия. Например, ряд стран (Россия, Казахстан, Украина) применяет ТЦО не только при взаимоотношениях в ТНК, не только со связанными лицами (но и с некоторыми независимыми); а также расширительно описывается сам термин-аналог термина «ассоциированные предприятия».
   Классически «ассоциированность» предприятий рассматривается через участие –прямое или косвенное - в уставном капитале организации. Основной критерий – процент владения (владение определенной долей участия в капитале (акции) или же наличие определенного количества голосов на собраниях участников).
   Кроме того, в законодательстве ряда стран используются и другие критерии «ассоциированности». Например, критерии, учитывающие фактические обстоятельства: когда лицо подчиняется воле и действует по указаниям другого лица – при этом связи по «проценту владения» - не существует. Примерами таких критериев могут быть: вхождение определенных лиц в состав совета директоров, наблюдательного совета предприятия; и даже наличие родственных связей между собственниками и должностными лицами «ассоциированных предприятий».
   В налоговых целях «ассоциированность» предприятий является основным условием для налогового контроля. Сделки между ассоциированными предприятиями называются «контролируемыми операциями», устанавливаемая во взаимоотношениях между ассоциированными предприятиями «откорректированная» цена называется трансфертной ценой.
   В пункте 11 Введения к Руководству ОЭСР 1995г. трансфертная цена рассматривается как цена, устанавливаемая между ассоциированными организациями, по которой одна организация реализует товары, нематериальные активы и оказывает услуги другой ассоциированной организации.
   Трансфертное ценообразование (с целью получения налоговой выгоды) состоит в манипулировании доходами и затратами в сделках между ассоциированными организациями –при этом условия таких сделок могут существенно отличаться от рыночных.
   Одним из основных принципов трансфертного ценообразования является т.н. «принцип вытянутой руки». Суть данного принципа в следующем. Если сотрудничают два независимых предприятия, то, как правило, условия их коммерческих и финансовых взаимоотношений –максимально приближены к рыночным. В то же время, если взаимодействие происходит между ассоциированными предприятиями - внешние рыночные показатели могут и не влиять непосредственно на их торговые и финансовые взаимоотношения (в частности, может происходить «перенос прибыли» к одному из предприятий, находящихся в государстве с более лояльным налогообложением). Это происходит, потому что ассоциированные предприятия работают «рука об руку». В то время как независимые предприятия – на расстоянии «вытянутой руки».
    Официальная формулировка принципа вытянутой руки содержится в пункте 1 статьи 9 Типовой налоговой конвенции ОЭСР, которая является основой для заключения двухсторонних налоговых соглашений между государствами-членами ОЭСР (а также государствами, в ОЭСР не входящими):
   Если между двумя ассоциированными предприятиями в их коммерческих или финансовых взаимоотношениях создаются или устанавливаются условия, отличные от тех, которые имели бы место между двумя независимыми предприятиями, тогда любая прибыль, которая при отсутствии таких условий могла бы быть начислена одному из них, но по причине наличия этих условий не была ему начислена, может быть включена в прибыль этого предприятия и соответственно налогообложена.
   Следовательно, при применении принципа вытянутой руки, происходит перераспределение прибыли (внутри группы ассоциированных предприятий) таким образом, чтобы на каждом этапе взаимоотношений между ассоциированными организациями условия сделок соответствовали рыночным –как это было бы при сделках независимых организаций. Основной целью перераспределения прибыли транснациональных корпораций по принципу «вытянутой руки» является обеспечение справедливой доли налоговой базы для каждой налоговой юрисдикции, в пределах которой функционирует соответствующее подразделение ТНК.
   Существует альтернатива для принципа вытянутой руки – это распределение общей прибыли по формуле. В этом случае распределение прибыли происходит следующим образом:

-определяется общая прибыль группы (общая прибыль ТНК);
-общая прибыль группы перераспределяется между ассоциированными предприятиями.

   Для перераспределения применяется заранее определенная формула, учитывающая несколько показателей: стоимость затрат, стоимость активов, размер фонда заработной платы, объем продаж.
    Возможно, распределение общей прибыли по формуле – является более правильным экономическим подходом, более правильно учитываются экономические реалии. В данном случае ТНК рассматривается как единая единица, единая группа –на консолидированной основе. В результате более правильно учитываются реальные бизнес-взаимоотношения между предприятиями –членами группы. Специалисты, поддерживающие идею о необходимости такого подхода отмечают, что нецелесообразно применять методы ведения раздельного бухгалтерского учета предприятий-членов группы. Кроме того, при применении данного метода (распределения прибыли по формуле) существенно снижаются затраты группы на ведение налогового учета. В то же время, на сегодняшний день идея о распределении прибыли по формуле –не нашла широкого применения, страны-члены ОЭСР однозначно предпочитают принцип вытянутой руки. Свой отказ от применения распределения прибыли по формуле, ОЭСР обосновывает, в основном, политическими и административными трудностями. По мнению ОЭСР на сегодняшний день нереально ожидать в сфере международного налогообложения того уровня сотрудничества, который необходим для внедрения на практике метода распределения прибыли по формуле. В связи с этим, а также учитывая некоторые другие факторы, страны-участницы ОЭСР отказались от распределения прибыли по формуле даже как от теоретической альтернативы принципа вытянутой руки.
 

    Для практического применения принципа вытянутой руки, Руководством ОЭСР 1995г предлагается использование одного из рекомендуемых методов трансфертного ценообразования. В зависимости от целесообразности применения (для каждой исследуемой операции) налогоплательщик может выбрать из следующего списка: метод сравнительной неконтролируемой цены, метод цены перепродажи, метод «затраты плюс», метод чистой маржи от операций и метод распределения прибыли от операций. Руководство ОЭСР 1995г приводит подробный анализ всех методов, в т.ч. проводится их сравнение, анализируется целесообразность применения конкретного метода в зависимости от вида операции. Допускается также использование совокупности вышеуказанных методов.
    Кроме того, в 1999г. ОЭСР было принято Руководство по заключению соглашений о предварительном ценообразовании согласно процедуре взаимного согласия (Далее Руководство о предварительном ценообразовании). Основная идея данного документа – достижение взаимного согласия между налогоплательщиком и налоговым органам по вопросам    ТЦО – еще до заключения сделок, которые подпадают под понятие «контролируемых». Т.о. Руководство о предварительном ценообразовании нацелено на избежание разногласий в практическом применении принципа вытянутой руки. В Руководстве представлено подробное описание процедуры в целом, даются рекомендации по подготовке необходимых документов, рекомендации налоговым органам по оценке таких документов, процедуре заключения соглашения, его последующему мониторингу .
 

 

Елена Жукова. Соавтор книги Елена Жукова - аудитор, адвокат. Директор аудиторской фирмы. Член комиссии по таможенному и налоговому законодательству при ICC Ukraine. Управляющий партнер Международного аналитического альянса

 

 

Приобрести книгу можно здесь: "Трансфертное ценообразование: украинский вариант"

 

читать дальше...

Расшифровка всех расчетов в текстовом виде

15 Апр 2011, 19:58

Начиная с 15 апреля 2011 года, каждый пользователь сервиса «Расчет задолженности (процента годовых, инфляционных и пени)» в дополнение к табличным результатам получает полную и самую детализированную текстовую расшифровку всех расчетов.

 

читать дальше...

Облік доходів та витрат підприємця на загальній системі оподаткування з 1 січня 2011 року

31 Мар 2011, 15:20

Підприємці на загальній системі оподаткування отримали неприємний подарунок у вигляді статті 177 Податкового кодексу України.
        По-перше, проблема в тому, що порядок формування витрат підприємця, передбачений п. 4 ст. 177  ПКУ теоретично може бути застосований лише з 1 квітня 2011 року (дата набуття чинності розділу ІІІ Податкового кодексу згідно розділу XІX кодексу є 1 квітня 2011 року). В той же час, доходи підприємця мали б формуватись по-новому вже з 1 січня 2011 року.

читать дальше...

Правильний розрахунок пені, інфляційних, 3 відсотків річних на КапитализаторЪ.ком. Рекомендації використання інструментів порталу

25 Авг 2010, 15:01

Калькулятор інфляційних втрат, відсотків річних та пені – багатофункціональний інструмент, може бути застосованим для будь-яких за складністю розрахунків. Одночасно, в статті не зупинятимемось багато на правовій природі розрахунків, цьому відведена інша тема.
Зупинимось на тому, як правильно встановити обмеження, щоб результат розрахунків відповідав вашим очікуванням.

читать дальше...

Законно не допуcтив до перевірки – зберіг власний бізнес

25 Июн 2010, 10:15

Останнім часом почастішали перевірки податкових органів з питання правильності ведення обліку товарних запасів. Як вберегтися від незаконних дій податківців? Які наслідки будуть, якщо підприємець відмовиться допустити їх до перевірки?
Про це детальніше на реальному прикладі.

читать дальше...

Підприємець, скажи податківцю «НІ!..» правильно. Десять кроків для свого захисту

04 Июн 2010, 08:53


Вам, напевно, не раз доводилось зустрічати податківців з перевіркою, чи бачити, як вони перевіряють бізнес Вашого сусіда, або чути про жахливі наслідки штрафних санкцій і неприємності, що полишають перевіряючі після себе. Тож ця пам’ятка для тих підприємців, хто готовий сказати неправомірним діям податківця «НІ!..», здатен відстояти своє право на підприємницьку діяльність, а зачасти й просто людську гідність від чиновницького свавілля.
Зрозуміло, що для правильного захисту прав необхідний певний план, чи стратегія. Ми запропонуємо наступну стратегію, що умовно поділимо на чотири етапи:

читать дальше...
1 · 2 · ·
 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.