блок рекламы
468x60

Зразки документів

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

26 Мар 2010, 20:14

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

м. Чернівці “01” вересня 2008р.


ТОВ «Універсальна правничо-фінансова компанія «Феміда»», (зареєстровано Виконавчим комітетом Чернівецької міської Ради 26.07.2007р., свідоцтво №10381230000004619 про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35295589) в особі генерального директора Кирилюка Романа Андрійовича, який діє на підставі Статуту товариства, що далі називатиметься «Роботодавець», з однієї сторони, та
Руснак Юлія Миколаївна (паспорт серія КР N 829089 виданий 23.02.2004р. 1-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій обл.), далі по тексту – «Працівник», з іншої сторони, надалі разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
Працівник приймається на посаду заступника Генерального директора, керівника відділу розвитку на строк з “01” вересня 2008 року до “01” березня 2009 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Згідно з цим Договором Працівник зобов’язаний самостійно виконувати доручену йому роботу у відповідності з умовами цього Договору, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а Роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання Працівником своїх трудових обов’язків.

 

Завантажити документ
 

читать дальше...

НАКАЗ про створення на підприємстві добровільної пожежної дружини (команди)

26 Мар 2010, 20:11

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕРВІС»

НАКАЗ № 10

м. Чернівці «23» листопада 2009 року
Керуючись Законом України "Про пожежну безпеку", Положенням про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженого постановою КМУ від 25 лютого 2009 р. N 136, з метою організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння,

Наказую:
1. Створити на Приватному підприємстві «Сервіс» добровільну пожежну дружину (команду).
 

Завантажити документ

читать дальше...

НАКАЗ № 200 про зміну прізвища в документах

26 Мар 2010, 20:07

 

 


НАКАЗ
№ 200 від «18» грудня 2009 року
про зміну прізвища в документах

 

ЗМІНИТИ :

в облікових та кадрових документах прізвище Антонійчук Ганни Миколаївни, бухгалтера – касира, на Король.

 

Завантажити документ
 

читать дальше...

НАКАЗ № 2 Про застосування дисциплінарного стягнення

26 Мар 2010, 20:03

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРІЯ»

58000, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Комарова, 6 /1А, код 35891751, тел/факс (0372)529877

«18» вересня 2009 року
НАКАЗ № 2
Про застосування дисциплінарного
стягнення до Марущак В. А.


Відповідно до статей 147-149 КЗпП України:
1. Оголосити догану в. о. головного бухгалтера Марущак Валентині Андріївні за порушення, вчинені при веденні фінансової та податкової звітності (за несвоєчасно подану податкову декларацію з ПДВ).
 

Завантажити документ

читать дальше...

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

26 Мар 2010, 19:59

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАТВЕРДЖЕНО
«ФОРМУЛА» Директор
____________ М. В. Герасим
«__» _______20___р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Мета укладення колективного договору
Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.
Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших актів законодавства, генеральної, галузевої і регіональної угод.
Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.
2. Сторони договору та їх повноваження ...

 

Завантажити документ
 

читать дальше...

ДОГОВІР про повну матеріальну відповідальність

26 Мар 2010, 19:56

ДОГОВІР
про повну матеріальну відповідальність

м. Чернівці 05 листопада 2009 року

Суб»єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець Раулюк Олег Володимирович, ідентифікаційний номер 3209408292, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, № 20380000000021402, (надалі іменується – підприємець), з одного боку, та

громадянин Стасюк Віталій Іванович, паспорт КР 773514, виданий 1-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій області, 10.01.2003 року, ідентифікаційний номер 3109453454, що мешкає в м. Чернівці, вул. І.Стасюка, 11, корп.а, кв. 43, (надалі іменується "матеріально відповідальна особа "), з другого боку,

уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі іменується "Договір") про таке:

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, та на підставі п. 1 ст. 134 та ст. 1351 Кодексу законів про працю України Матеріально-відповідальна особа приймає на себе повну матеріальну відповідальність за всі в установленому порядку передані йому під звіт ....

 

Завантажити документ

читать дальше...

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ про визнання постанови незаконною та визнання неправомірними дії ДПС

26 Мар 2010, 19:52

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
м. Чернівці, вул. Головна, 101,

Позивач: Іванов Анатолій Георгійович,
місце проживання: 58001, м. Чернівці,
вул. Руська, 29, кв. 1,
засоби зв’язку: 901569

Відповідач: Баламутовський Іван Михайлович,

прапорщик міліції ІДПС Сторожинецького взводу

ДПС Чернівецької області
адреса: м. Чернівці, вул. Заводська, 22,
засоби зв’язку: невідомі


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання постанови серії АТ № 045672 по справі про адміністративне правопорушення від 16 березня 2010 року незаконною та визнання неправомірними дії службової особи ДПС


16 березня 2010 року Баламутовський Іван Михайлович, прапорщик міліції ІДПС Сторожинецького взводу ДПС Чернівецької області, був складений протокол про адміністративне правопорушення серії АТ № 092589 про те, що ніби то я 16 березня 2010 року о 22 год. 16 хв. керуючи автомобілем, перевищив встановлену в населеному пункті швидкість, рухаючись зі швидкістю 87 км/год, вказана швидкість вимірювалась приладом «Радіс № 2218», чим порушив п. 12.4 Правил дорожнього руху, за що мене притягнуто до відповідальності відповідно до ч.1 ст.122 Кодексу України про адміністративне правопорушення.
На підставі вищезазначеного протоколу про адміністративне була винесена постанова в справі про адміністративне правопорушення серії АТ № 045672 від 16.03.2010 року. На підставі вказаної постанови мене притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 300,00 гривень.
Притягнення мене до адміністративної відповідальності вважаю безпідставним та необґрунтованим, а дії працівника ДПС Баламутовського І.М. такими, що суперечать чинному законодавству України. Я, як водій, відзначаюсь особливою уважністю та беззастережно дотримуюсь всіх вимог правил дорожнього руху. І рухався я на своєму автомобілі у населеному пункті с. Стара Жадова із швидкістю 60 км./год. . Тому вважаю, що дана Постанова по справі про адміністративне правопорушення є незаконною і необґрунтованою, не відображає дійсних обставин справи, складена за відсутності належних доказів та з грубими порушеннями чинного законодавства, про що буде викладене нижче.

Завантажити документ
 

читать дальше...

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА

25 Мар 2010, 08:14

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
___________ОРПА______
cерія

"04"січня 2010 р. Автомобіль ______Газель 2705_________АС-2545МС__________
марка, держ. N
Автопідприємство _____ПП « Шлях»______________________________
назва Водій _____Сідоров С.Ю.________
п., і., по б. Вид перевезень __перевезення вантажів_
 

Завантажити документ

читать дальше...

Накладна на відпуск товару

25 Мар 2010, 07:42

Постачальник ТОВ" Атлас Блок"

Адреса м.Кременчук,вул. Головна,245
N 154
Р/рахунок 260051545001

в Кременчуцьке відділення "Приватбанк"

МФО 356282 від " 25 " лютого 2010 р.

ЄДРПОУ 36645454

Тел./ф. 544564

Одержувач ПП "Орхідея"
назва, адреса, банківські реквізити

Платник ПП "Орхідея"
назва, адреса, банківські реквізити

 

НАКЛАДНА

Завантажити документ

читать дальше...

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА

25 Мар 2010, 07:37

 

Типова форма N М-28а
_____ТОВ «Атлас Блок»_________
підприємство, організація Затверджена
наказом Мінстату України
від 21 червня 1996 р. N 193
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 36645454 Код за УКУД

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА N 15
на 01 лютого 2010 р.
 

Завантажити документ

читать дальше...
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · ·
 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.