блок рекламы
468x60
15 Апр 2010, 21:05

Облік доходів і витрат в торгівлі без головної болі для підприємця-спрощенця

 

1. Яка форма книги обліку доходів та витрат затверджена нормативними актами для підприємця-єдиноподатника?

 

Форма книги обліку доходів і витрат – додаток №10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян (затверджена наказом ГДПІ України від 21 квітня 1993 року N 12, зареєстрованого Мінюстом 9 червня 1993 р. за N 64) має наступний вигляд:

 

 

ЗРАЗОК

Книга обліку доходів і витрат

Період обліку (день, тиждень місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати на виробництво продукції (крб.)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (крб.)

Сума виручки (доходу) (крб.)

Чистий доход (крб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Які графи підлягають обов’язковому заповненню для підприємця - єдиноподатника?

 

Обов'язковому заповненню підприємцем - спрощенцем підлягають лише графи "період обліку", "витрати на виробництво продукції", "сума виручки (доходу)", "чистий доход". Саме такий порядок затверджено п. 8 Наказу ДПА України від 29 жовтня 1999 року N 599 (зареєстровано в Мінюсті 02.11.1999 р. за N 752/4045).

 

 

 

  1. Що таке «період обліку»?

 

«Період обліку» – проміжок часу, за який відбувається  відображення доходів (витрат). Періодом обліку може бути виключно день, тиждень, місяць, рік, - що випливає з форми Книги обліку доходів та витрат. Таким чином, в Книзі обліку доходів та витрат не передбачено відображення кожного окремого факту продажу товару, а лише підсумково; при цьому найменший період обліку – день.

 

 

 

  1. Що таке «витрати на виробництво продукції»?

 

Відзначимо, що ДПА затверджено лише загальну форму доходів і витрат. В затвердженій формі відсутній рядок «витрати на придбання товару». У зв’язку з цим, рекомендується підприємцю - спрощенцю, який здійснює торгівлю:

 

або (1) в рядку «витрати на виробництво продукції» відображати «0», що буде вірно, оскільки підприємець не займається виробництвом товару, виставленого на продаж. Наприклад:

 

Період обліку (день, тиждень місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати на виробництво продукції (крб.)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (крб.)

Сума виручки (доходу) (крб.)

Чистий доход (крб.)

01.07.10р.

 

0

 

 

10 000

10 000

 

В такому випадку Сума виручки (доходу) = Чистий доход.

 

або (2), згідно з приміткою до додатку №10  Інструкції про прибутковий податок з громадян:

 

 «За необхідності, з урахуванням специфіки окремих видів діяльності, у книгу обліку доходів і витрат, за погодженням з податковою інспекцією, можуть бути внесені зміни і доповнення».

 

Іншими словами (2), до реєстрації Книги обліку доходів та витрат в податковій інспекції, замінити зміст графи  №3 «витрати на виробництво продукції» на «витрати торговельної діяльності». В такому випадку, Книга матиме вигляд:

 

Період обліку (день, тиждень місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати торговельної діяльності (грн.)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (грн.)

Сума виручки (доходу) (грн.)

Чистий доход (грн.)

01.07.10р.

 

6 000

 

 

10 000

4 000

 

При цьому, чинним порядком не передбачено відображення в графі №3 Книги витрат на кожну окрему позицію товару, а витрати в цілому за день (інших період обліку). Це значить, що графа №3 за день 6 000 грн., наприклад, може складатися з витрат:

 

1) на придбання товару – 4 000 грн.;

2) на оплату праці – 1 000 грн.;

3) транспортні витрати – 1 000 грн.;

4) оренда – 1 000 грн.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                            Разом = 6 000 грн. за 01.07.2010р.

 

Витрати слід вписувати в Книгу обліку доходів та витрат одним рядком, як це передбачено формою Книги (а не по кожній позиції окремо).

     Саме такий порядок слід застосовувати для обліку доходів та витрат підприємцем. При цьому, найманому працівнику варто вести облік фактичних доходів і витрат за дещо іншою формою, про що йтиметься нижче.

 

 

 

  1. Скільки повинно в підприємця бути книг обліку доходів і витрат?

 

Книга обліку доходів і витрат повинна бути безпосередньо у підприємця, а також додатково – у кожного найманого працівника, що здійснює реалізацію товару. В підтвердження цитуємо Постанову КМУ від 16 березня 2000 р. N 507 «Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727»:

 

«3) книги обліку доходів і витрат, передбачені частиною восьмою статті 4, додатково отримуються суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою, яка провадить торговельну діяльність, на кожного найманого працівника, що займається реалізацією товарів»

 

 

 

  1. Яким чином підприємцем - єдиноподатником заводиться Книга обліку та витрат на кожного працівника?

 

У Книзі, яку веде найманий працівник, має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові платника єдиного податку, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що перебуває у трудових відносинах з цим платником податку, а також серія та номер виданої довідки про трудові відносини.

При звільненні найманого працівника та працевлаштуванні іншого, суб'єкт підприємницької діяльності самостійно вносить до Книги відповідні записи та нові відомості щодо найманого працівника згідно з виданою довідкою про трудові відносини з платником єдиного податку.

У разі припинення діяльності (зняття з державної реєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності, звільнення найманого працівника без працевлаштування іншого, або закінчення аркушів у Книзі, відповідальним працівником податкового органу у Книзі робиться відповідний запис ("книга анульована", інспектор (П.І.Б.), дата) і залишається на зберіганні у підприємця протягом 3 років. Саме такий порядок передбачений листом ДПА України N 6304/7/17-0217, від 06.05.2000р. «Про Книги обліку доходів і витрат фізичних осіб, які знаходяться у трудових відносинах з платниками єдиного податку».

 

 

 

  1.  Як повинен вести книгу обліку та витрат найманий працівник?

 

    Оскільки найманий працівник здійснює лише продаж товару на місці здійснення торгівлі, то йому будуть відомі лише дані щодо граф "період обліку", "сума виручки (доходу)", "чистий доход".

    Це випливає з того, що найманий працівник володіє інформацією за відсутності підприємця виключно про ці три графи. Працівник не може володіти інформацією, скільки витрат здійснить підприємець за поточний день (інший період обліку). Саме тому, Книга, що заповняється працівником матиме вигляд:

 

1) для форми Книги, що не змінена підприємцем:

 

Період обліку (день, тиждень місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати на виробництво продукції (крб.)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (крб.)

Сума виручки (доходу) (крб.)

Чистий доход (крб.)

01.07.10р.

 

0

 

 

10 000

10 000

 

2) для форми Книги, що змінена підприємцем і, відповідно, погоджена в ДПІ:

 

Період обліку (день, тиждень місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати торговельної діяльності (грн.)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (грн.)

Сума виручки (доходу) (грн.)

Чистий доход (грн.)

01.07.10р.

 

0

 

 

10 000

10 000

 

Тобто, в графі № 3 відображенню найманий працівником підлягає «0».

 

 

 

  1. Що таке «Сума виручки (доходу)»?

 

В графі "Сума виручки (доходу)" відображається фактично отримана сума виручки (як за наявності первинних документів, так і за їх відсутності). Згідно зі статтею 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

З врахуванням зазначеного вище, відзначимо, що в графу "Сума виручки (доходу)" не слід відображати:

1) вартість відпущеного, але не оплаченого товару;

2) вартість товару, що є об’єктом бартеру (товарного обміну);

3) вартість товару, переданого і не оплаченого в межах комісії (інших договорів, що не передбачають перехід права власності) тощо.

 

 

 

  1. Що таке "чистий доход" для відображення в Книзі?

 

 

Чистий доход, виходячи з логіки заповнення Книги обліку доходів та витрат, є різницею між графою "сума виручки (доходу)" та графою "витрати на виробництво продукції" за один і той же "період обліку".  Наприклад, якщо відображувати облік доходів і витрат хронологічно за місяць торговельної діяльності підприємця:

 

Період обліку (день, тиждень місяць, рік)

Кількість виготовленої продукції, наданих послуг (в одиницях виміру)

Витрати торговельної діяльності (грн.)

Кількість проданої продукції, (наданих послуг) (в одиницях виміру)

Ціна продажу продукції (послуг) (грн.)

Сума виручки (доходу) (грн.)

Чистий доход (грн.)

01.07.10

 

3400

 

 

5000

1 600

02.07.10

 

3000

 

 

3500

500

10.07.10

 

0

 

 

0

0

11.07.10

 

3000

 

 

0

-3 000

12.07.10

 

200

 

 

7000

6 800

16.07.10

 

0

 

 

3000

3 000

17.07.10

 

0

 

 

1000

1 000

18.07.10

 

0

 

 

1500

1 500

20.07.10

 

3000

 

 

0

-3 000

21.07.10

 

0

 

 

0

0

23.07.10

 

0

 

 

0

0

25.07.10

 

0

 

 

4000

4 000

27.07.10

 

0

 

 

7900

7 900

30.07.10

 

0

 

 

2000

2 000

31.07.10

 

3000

 

 

1400

-1 600

Липень 2010р.

 

15600

 

 

36300

20700

 

Звичайно, сума витрат за день обліку може бути більшою за суму виручки, в такому випадку чистий дохід буде з мінусом, «-». Іншими словами – це збиток від діяльності, що можна бачити   11.07.10, 20.07.10 та 31.07.10р.

Крім того, різниця між місячним підсумком графи  «Сума виручки (доходу)» 36300 грн. та графою «Витрати торговельної діяльності» 15600 грн. дають Чистий дохід за період обліку – місяць в сумі 20700 грн.

 

 

  1. Чи зобов’язаний підприємець-єдиноподатник вести облік товарних запасів, а якщо так, то чи законні штрафні санкції податкової в подвійному розмірі від вартості не облікованого товару?

Законодавством не встановлено порядку ведення товарних запасів для підприємця – єдиноподатника,  або того, хто сплачує фіксований податок (придбаває патент). Про це ж йдеться в листі Міністерства юстиції України від 19.05.2010р.:

 

 

По темі:

1. Налоговый кодекс Украины 2010 «по-честному» или что ожидает предпринимателей-единщиков в 2011 году «в деталях»

2. Облік доходів та витрат підприємця на загальній системі оподаткування з 1 січня 2011 року

В категории:

Связанные разделы библиотеки:

Случайный термин из Словаря юридических терминов: Науково-дослідний лов

Комментарии

Сортировать: [По убыванию] [По возрастанию]

Внимание: Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования

 
 
Все права на материалы, размещенные на сайте kapitalizator.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на http://www.kapitalizator.com обязательна.